УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за одобравањe плаћања подстицаја

Помоћник дирекотра
Бошко Уметић
Начелник Одељења
Хајран Муслић

Одељење за одобравање плаћања подстицаја за производњу у сточарству

Руководилац Групе
Оливера Пауновић

Група за директна плаћања - премије

Шеф Одсека
Гордана Димитријевић Штакић

Одсек за подстицаје за квалитетна приплодна грла

Начелник Одељења
Јасмина Јоцковић

Одељење за одобравање плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне политике

Шта је за мене?