UAP
POČETNA
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Kontakt

Sektor za komunikaciju sa Evropskom komisijom i projektno planiranje

Pomoćnik direktora
Ivana Zlatanović
Rukovodilac Grupe
Bojana Gladović

Grupa za upravljanje projektima i dokumentima

Šef Odseka
Zoran Knežević

Odsek za uspostavljanje i upravljanje Sistemom integrisanog upravljanja i kontrole

Šta je za mene?