UAP
POČETNA
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Kontakt

Sektor za komunikaciju sa Evropskom komisijom i projektno planiranje

Pomoćnik direktora
Ivana Zlatanović
Rukovodilac grupe
Bojana Gladović

Grupa za upravljanje projektima i dokumentima

Šta je za mene?