UAP
POČETNA
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Kontakt

Sektor za informacione tehnologije

Pomoćnik direktora
Dušan Purtić
Šef Odseka
Dragana Inđić

Odsek za poljoprivrednu bazu podataka

Šef Odseka
Đuro Torbić

Odsek za razvoj i primenu programskih rešenja

Rukovodilac Grupe
Miloš Jelić

Grupa za tehničku i sistemsku podršku

Šta je za mene?