УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за информационе технологије

Помоћник директора
Душан Пуртић
Шеф Одсека
Драгана Инђић

Одсек за пољопривредну базу података

Шеф Одсека
Ђуро Торбић

Одсек за развој и примену програмских решења

Руководилац Групе
Милош Јелић

Група за техничку и системску подршку

Шта је за мене?