УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за информационе технологије

Помоћник директора
Душан Пуртић
шеф Одсека
Драгана Инђић

Одсек за пољопривредну базу података

шеф Одсека
Ђуро Торбић

Одсек за развој и примену програмских решења

Шта је за мене?