УАП
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Кабинет

Директор
Биљана Петровић
Руководилац
Соња Костовски Скорупан

Група за информисање и сарадњу са корисницима аграрних подстицаја

Руководилац
Катарина Будимировић

Група за интерну ревизију