UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Pravilnici

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Objavljeno: 12. maj 2014. Kategorije: Stočarstvo

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podsticaj se ostvaruje za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave dojilje za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno, u 2018. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu Pravilnika o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje („Sl. glasnik RS“ broj 26/2018 od 05.04.2018. godine) do 31. jula 2018. godine za grla uključena u proizvodnju od 1. februara do 30. juna 2018. godine.

Uz zahtev za podsticaje za krave dojilje podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije.

Podelite na: