УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље

Објављено: 12. мај 2014. Категорије: Сточарство

Право на подстицаје има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за краве дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана и блонд аквитен или мелезима наведених товних врста, која припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.

Уз захтев за подстицаје за краве дојиље подноси се записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне, регионалне и главне одгајивачке организације.

  • Захтев за остваривање права на подстицајна средства подноси се Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.
  • Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину од 1. јуна текуће године до 31. јануара наредне године на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве дојиље за _____ годину.

Поделите на:

Правилник је актуелан.