UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Pravilnici

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Objavljeno: 8. avgust 2016. Kategorije: Arhiva 2017

Ovim pravilnikom, koji je objavljen u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 67/16 od 5. avgusta 2016. godine, bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:
1) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu zakona kojim se uređuje turizam (izgradnja novih objekata; radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata; radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača; izgradnju bazena itd);
2) podsticaji programu za podršku investicijama za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisimima kojim se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;
3) podsticaji programu za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica.

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom imaju: 1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, 2) preduzetnik, 3) pravno lice: (1) privredno društvo (mikro, malo i srednje pravno lice); (2) zemljoradnička zadruga; (3) srednja škola; (4) manastir, crkva, zadužbina; (5) turistička organizacija; (6) udruženje.

  • Podsticaji se ostvaruju na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Konkurs sadrži konkursnu prijavu, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju koju je potrebno podneti, kriterijume za rangiranje, rok za podnošenje konkursne prijave, kao i druge potrebne informacije.
  • Podnošenje Konkursne prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom Upravi za agrarna plaćanja.
  • Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

  • Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije je 1.200.000,00 dinara.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima („Službeni glasnik RS”, broj 81/13).

Podelite na: