УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета

Објављено: 13. април 2016. Категорије: Мере руралног развоја

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета.
Подстицаји из става 1. овог члана обухватају:
1) подстицаје за спровођење техничко-технолошких пројеката у области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања пољопривредних произвођача;
2) подстицаје за спровођење пројеката усавршавања људских капацитета у пољопривредним стручним службама које обављају прогнозно извештајне послове на подручју Републике Србије.

Подстицаји из овог правилника обухватају подршку пројектима који се односе на унапређење стручног знања у области:
1) ратарства и повртарства;
2) воћарства и виноградарства;
3) сточарства;
4) органске производње;
5) употребе обновљивих извора енергије у пољопривреди;
6) шумарства.

Право на коришћење подстицаја остварује се на основу захтева који се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања (Булевар краља Александра 84, 11050 Београд) од 11. априла до 22. априла календарске године.

Поделите на: