УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Мере руралног развоја

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Додато: 27. јула 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Додато: 21. априла 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса

Додато: 12. априла 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије

Додато: 7. априла 2016. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

Додато: 27. априла 2015. Категорије: Мере руралног развоја

Шта је за мене?