УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића

Додато: 23. маја 2019. Категорије: Мере руралног развоја

Правилника о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја

Додато: 6. фебруара 2019. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

Додато: 25. јуна 2018. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

Додато: 25. јуна 2018. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура

Додато: 25. јуна 2018. Категорије: Мере руралног развоја

Шта је за мене?