УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Мере руралног развоја

Страница 3 од 41234

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Додато: 27. март 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Додато: 8. август 2016. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

Додато: 13. април 2016. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије

Додато: 7. април 2016. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

Додато: 27. април 2015. Категорије: Мере руралног развоја
Страница 3 од 41234

Шта је за мене?