УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Мере руралног развоја

Страница 3 од 41234

Правилник o подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Додато: 13. децембар 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству

Додато: 4. октобар 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Додато: 27. јул 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Додато: 21. април 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса

Додато: 12. април 2017. Категорије: Мере руралног развоја
Страница 3 од 41234

Шта је за мене?