УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Мере руралног развоја

Страница 1 од 41234

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Додато: 16. април 2018. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник o подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Додато: 13. децембар 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству

Додато: 4. октобар 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Додато: 27. јул 2017. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Додато: 9. мај 2017. Категорије: Мере руралног развоја
Страница 1 од 41234

Шта је за мене?