УАП
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Архива 2017

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића

Додато: 22. октобра 2018. Категорије: Архива 2017

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Додато: 9. маја 2017. Категорије: Архива 2017

Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу

Додато: 8. маја 2017. Категорије: Архива 2017

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

Додато: 18. априла 2017. Категорије: Архива 2017

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње

Додато: 18. априла 2017. Категорије: Архива 2017

Шта је за мене?