УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела

Објављено: 28. маја 2014. Категорије: Архива 2013

Право на подстицаје има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном контролном организацијом који важи за годину у којој се подноси захтев за коришћење подстицаја.

Подстицаји се остварују у износу од 840 динара по кошници пчела, на основу захтева који се подноси  Управи за аграрна плаћања. Максимални износ подстицаја по кориснику је 1.000.000 динара.

  • Захтев се подноси за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. април до 31. октобратекуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела за ______ годину, Министарсву пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Алкесандра 84, 11050 Београд.
    Уз захтев прилаже се копија уговора закљученог са овлашћеном контролном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја

Поделите на: