UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Pravilnici

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

Objavljeno: 28. maj 2014. Kategorije: Arhiva 2013

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 840 dinara po košnici pčela, na osnovu zahteva koji se podnosi  Upravi za agrarna plaćanja. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.000.000 dinara.

  • Zahtev se podnosi za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, od 15. april do 31. oktobratekuće godine, na Obrascu – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela za ______ godinu, Ministarsvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Alkesandra 84, 11050 Beograd.
    Uz zahtev prilaže se kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja

Podelite na: