УАП
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Архива 2013

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље

Додато: 5. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Правилник о подстицајима за унапређење руралне економије кроз увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Додато: 4. јуна 2013. Категорије: Архива 2013

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије

Додато: 4. јуна 2013. Категорије: Архива 2013

Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја

Додато: 14. маја 2013. Категорије: Архива 2013

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Додато: 29. априла 2013. Категорије: Архива 2013

Шта је за мене?