УАП
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Архива 2013

Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Додато: 19. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе

Додато: 16. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела

Додато: 12. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Правилник о коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета

Додато: 9. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Додато: 9. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Шта је за мене?