UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Pravilnici

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Objavljeno: 19. novembar 2013. Kategorije: Arhiva 2013

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:
1. programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
2. programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti.

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao  i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na Konkurs.

Konkursna prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Upravi za agrarna plaćanja, preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti, na sledeću adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6,  sa naznakom: „Ne otvarati – Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima“.

Podelite na:

Pravilnik nije aktuelan.

Pravilnici

Odaberite željenu kategoriju

DOKUMENTACIJA

Preuzmite prateću dokumentaciju

Nema dokumenata.