УАП
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Архива 2012

Страница 2 од 512345

Уредба о утврђивању годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2012. годину

Додато: 8. октобар 2012. Категорије: Архива 2012

Уредба о изменама и допуни Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за тов свиња у 2012. години

Додато: 8. октобар 2012. Категорије: Архива 2012

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада у 2012. години

Додато: 27. јул 2012. Категорије: Архива 2012

Уредба о условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку набавке основног стада у овчарству и козарству у 2012. години

Додато: 1. јун 2012. Категорије: Архива 2012

Уредба о условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку набавке основног стада у свињарству у 2012. години

Додато: 1. јун 2012. Категорије: Архива 2012
Страница 2 од 512345

Шта је за мене?