UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Uprava za agrarna plaćanja

Marketing – informacioni sistemi

Podsticaji za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi su plaćanja za prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka o kretanjima cena odabranih poljoprivrednih proizvoda.

AKTUELNI PODSTICAJI

Odaberite željenu kategoriju