УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Посебни подстицаји

Посебни подстицаји обухватају:

  1. подстицаје за маркетинг – информационе системе у пољопривреди – плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података о кретањима цена одабраних пољопривредних производа.
  2. подстицаје за успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима – плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију дефинисаних рачуноводствених и економских података са одабраних пољопривредних газдинстава.
  3. подстицаје за подршку саветодавним и стручним пословима у пољопривреди – подстицаји за подршку спровођењу програма које обављају правна лица и предузетници који испуњавају услове прописане законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде.
  4. подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству – подстицаји за: контролу продуктивности приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и производњу приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и коришћење квалитетних мушких и женских приплодних домаћих животиња за производњу; испитивање преношења особина на потомство квалитетних приплодних домаћих животиња; контролисано размножавање домаћих животиња; вођење матичне евиденције домаћих животиња; производњу и увођење у производњу других раса и новонасталих раса и хибрида домаћих животиња; друге одгајивачке и зоотехничке мере.
  5. подстицаје за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди – подстицаји за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката и програма у области пољопривреде и руралног развоја.
  6. подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију – плаћања за подизање матичних засада воћака, винове лозе и других биљних врста, као и за набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и друго у циљу сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и других биљних сорти.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију