UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Uprava za agrarna plaćanja

Lokalne strategije za ruralni razvoj

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja obuhvataju podsticaje za:

  1. pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja;
  2. sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.

AKTUELNI PODSTICAJI

Odaberite željenu kategoriju