UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Uprava za agrarna plaćanja

Podsticaji merama ruralnog razvoja

Unapređenje konkurentnosti

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti obuhvataju podsticaje za:

 1. investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva;
 2. uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede;
 3. investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva;
 4. upravljanje rizicima.
Očuvanje životne sredine

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa obuhvataju podsticaje za:

 1. održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta;
 2. održivo korišćenje šumskih resursa;
 3. organsku proizvodnju;
 4. očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa;
 5. očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti;
 6. podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine.
Unapređenje dohotka

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima obuhvataju podršku za:

 1. investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture;
 2. unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima;
 3. podršku mladima u ruralnim područjima;
 4. sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima.
Lokalne strategije za ruralni razvoj

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja obuhvataju podsticaje za:

 1. pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja;
 2. sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.
Kreiranje i prenos znanja

Podsticaji za podršku unapređenju sistema kreiranja i prenosa znanja obuhvataju podršku za:

 1. razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 2. podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.

AKTUELNI PODSTICAJI

Odaberite željenu kategoriju