УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Подстицаји мерама руралног развоја

Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима који се односе на:

  1. инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета;
  2. одрживи рурални развој;
  3. унапређење руралне економије;
  4. припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја.

Подстицаји за подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења тржишног пословања, достизања стандарда квалитета и унапређења конкурентности.

Подстицаји за подршку програмима који се односе на одрживи рурални развој су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења заштите животне средине.

Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења квалитета живота у руралним подручјима.

Подстицаји за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја су врста подстицаја који се спроводе у циљу омогућавања локалним учесницима руралног развоја да дугорочно побољшају потенцијале својих локалних средина кроз израду и подршку у спровођењу локалних стратегија руралног развоја.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију