УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Честа питања

Регистрација пољопривредног газдинства

По Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017), пољопривредно газдинство се региструје у Управи за Трезор на територији општине на којој пребива носилац пољопривредног газдинства (седиште – уколико је у питању правно лице или предузетник).
Од документације се прилажу уредно попуњени обрасци (добијају се у Управи за Трезор), фотокопија личне карте носиоца и чланова пољопривредног газдинства, доказ о отвореном наменском рачуну у једној од пословних банака, поседовни листови не старији од 6 месеци, а ако је земља узета у закуп и уговор о закупу земљишта оверен у суду или општини.

Упис у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) врши се у подручној Управи за Трезор према месту пребивалишта (седишта – уколико је у питању правно лице или предузетник) будућег носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, без обзира на територији које општине се налазе парцеле које су предмет уписа у Регистар.