УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Честа питања

Регистрација пољопривредног газдинства

По Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013), пољопривредно газдинство се региструје у Управи за трезор на територији општине на којој пребива носилац пољопривредног газдинства. Од документације се прилажу уредно попуњени обрасци (добијају се у Управи за трезор), фотокопија личне карте носиоца и чланова пољопривредног газдинства, доказ о отвореном наменском рачуну у једној од пословних банака, поседовни листови не старији од 6 месеци, а ако је земља узета у закуп и уговор о закупу земљишта оверен у суду или општини.