UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

IPARD II

Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

Kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta koja se ostvaruje u okviru Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, povećaće se ukupne performanse sektora mleko i mlečni proizvodi, meso i proizvodi od mesa i sektora voća i povrća i doprineti postizanju potrebnih EU standarda. Osim toga, ove investicije će doprineti produktivnosti i konkurentnosti ciljanih sektora, a olakšaće i bolje pozicioniranje proizvoda na tržištu i povećanje izvoza.

Sve informacije i uputstva potražite u pratećim dokumentima.

Želimo Vam uspešnu prijavu!

Правилник
septembar 30, 2017 Formati: PDF DOC
Прилог 1
septembar 30, 2017 Formati: PDF DOC
Прилог 2
septembar 30, 2017 Formati: PDF DOC
Прилог 3
septembar 30, 2017 Formati: PDF DOC
Прилог 4
septembar 30, 2017 Formati: PDF DOC
Прилог 5
septembar 30, 2017 Formati: PDF DOC
Прилог 6
septembar 30, 2017 Formati: PDF DOC
Прилог 7
septembar 30, 2017 Formati: PDF DOC