УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетина пољопривредних производа и производа рибарства

Кроз подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета која се остварује у оквиру Мере 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, повећаће се укупне перформансе сектора млеко и млечни производи, месо и производи од меса и сектора воћа и поврћа и допринети постизању потребних ЕУ стандарда. Осим тога, ове инвестиције ће допринети продуктивности и конкурентности циљаних сектора, а олакшаће и боље позиционирање производа на тржишту и повећање извоза.

Све информације и упутства потражите у пратећим документима.

Желимо Вам успешну пријаву!