UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Konkursi

Konkursi 2015

NAPOMENA:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje i druge Konkurse kojima se raspodeljuju sredstva u skladu sa važećim pravilnicima i Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“ broj 10/2013).

Aktuelni Konkursi koji sadrže uslove, rokove, potrebnu dokumetnaciju i druge infomracije nalaze se u sekciji PRAVILNICI. U ovoj sekciji, pored važećih pravilnika nalazi se tekst konkursa u slučaju kada je samim pravilnikom predviđeno njegovo raspisivanje.

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređivanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Dodato: 29. jul 2015.

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2015. godinu

Dodato: 29. jul 2015.

Šta je za mene?