УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси

Конкурси архива

НАПОМЕНА:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за аграрна плаћања, расписује и друге Конкурсе којима се расподељују средства у складу са важећим правилницима и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ број 10/2013).

Актуелни Конкурси који садрже услове, рокове, потребну докуметнацију и друге инфомрације налазе се у секцији ПРАВИЛНИЦИ. У овој секцији, поред важећих правилника налази се текст конкурса у случају када је самим правилником предвиђено његово расписивање.

Конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину

Додато: 20. маја 2016.

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређивање економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Додато: 29. јула 2015.

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2015. годину

Додато: 29. јула 2015.

Конкурс Fruits&Berries – подршкa руралном развоју кроз инвестиције у примарној производњи за подизање матичних засада воћа у 2014. години

Додато: 1. септембра 2014.

Конкурс Fruits&Berries – инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада воћа у 2014. години

Додато: 1. септембра 2014.

Конкурси

Одаберите жељену категорију

Шта је за мене?