УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси

Конкурси архива

НАПОМЕНА:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за аграрна плаћања, расписује и друге Конкурсе којима се расподељују средства у складу са важећим правилницима и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ број 10/2013).

Актуелни Конкурси који садрже услове, рокове, потребну докуметнацију и друге инфомрације налазе се у секцији ПРАВИЛНИЦИ. У овој секцији, поред важећих правилника налази се текст конкурса у случају када је самим правилником предвиђено његово расписивање.

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака,винове лозе и хмеља за 2017. годину

Додато: 12. септембра 2017.

Конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину за четири подручја за која нису основана привредна друштва

Додато: 12. маја 2017.

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години

Додато: 7. септембра 2016.

Конкурс за расподелу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања пољопривредних произвођача

Додато: 8. августа 2016.

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака,винове лозе и хмеља за 2016. годину

Додато: 29. јула 2016.

Конкурси

Одаберите жељену категорију

Шта је за мене?