УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Јавне набавке

Јавне набавке

Јавна набавка у преговарачкиом поступку без објављивања позива за подношење понуда за одржавање финансијског NexTBIZ софтвера, ЈНПП 1/2018

Додато: 26. октобра 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку за набавку основне и додатне рачунарске опреме – таблети и преносиви штампачи, ЈНОП 4/2018

Додато: 15. октобра 2018.

Јавна набавка за одржавање апликативног и data – base софтвера за обраду националних субвенција, ЈНОП 3/2018

Додато: 1. октобра 2018.

Јавна набавка услуге физичко-техничко обезбеђење објекта Управе за аграрна плаћања у Београду, Булевар Михајла Пупина 113, ЈНМВ 12/2018

Додато: 29. августа 2018.

Јавна набавка мале вредности – одржавање хигијене, чишћење у објекту Управе за аграрна плаћања у Београду – Булевар Михајла Пупина 113, ЈНМВ 9/2018

Додато: 22. августа 2018.

Јавне набавке

Одаберите жељену категорију

Шта је за мене?