УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Јавне набавке

Јавне набавке

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за одржавање eлектронске писарнице са додатним унапређењем постојећих модула, ЈНПП 2/2019

Додато: 14. новембра 2019.

Јавна набавка у отвореном поступку за доделу уговора за набавку тонера и фотокондуктора за Lexmark штампаче, ЈНOП 7/2019

Додато: 31. октобра 2019.

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку одржавања финансијског NexTBIZ софтвера, ЈНПП 1/2019

Додато: 25. октобра 2019.

Jaвна набавка мале вредности за набавку ситне информатичке и остале опреме за потребе Сектора контроле на лицу места СКЛМ, ЈНМВ 12/2019

Додато: 11. октобра 2019.

Јавна набавка у отвореном поступку за набавку одржавања апликативног и data – base софтвера за обраду националних субвенција, ЈНОП 6/2019

Додато: 4. октобра 2019.

Јавне набавке

Одаберите жељену категорију

Шта је за мене?