UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

IPARD II

IPARD II u Srbiji

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) predstavlja pomoć državama potencijalnim kandidatima za članstvo i državama u statusu kandidata da proces stabilizacije i pridruživanja sprovedu u skladu sa njihovim specifičnostima. Prioritetna oblast poljoprivreda i ruralni razvoj, namenjena je zemljama kandidatima sa ciljem pripreme za implementaciju i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU (eng.Common Agricultural Policy).

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, koja će pomoći postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diversifikacije ruralne ekonomije.

Kroz program se može podržati i uspostavljanje proizvođačkih grupa, ruralna infrastruktura, obuka, uključujući i savetodavne službe, agro-ekološke sheme, kao i lokalne inicijative, a kroz ovaj program se zemlje kandidati za članstvo u EU pripremaju za korišćenje sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).
IPARD II program je odobrila EU i usvojen je zaključkom Vlade Republike Srbije. Realizuje se preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.
To je prva pomoć ove vrste koja je namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima – pravnim i fizičkim licima, a obuhvaćeni su sledeći regioni: Beogradski region, Vojvođanski region, region Šumadija i Zapadna Srbija i region Južne i Istočne Srbije.

Prvi javni pozivi za ostavrivanje podrške iz IPARD fonda očekuju se krajem godine i to u okviru sledećih mera:

Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Mera 3 (M3) – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, koja je namenjena pravnim licima

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podršku koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja umnogome je različit od postupka povodom zahteva za subvencijama iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja terenskih kontrola koje se obavezno sprovode. Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja zahteva za isplatu.

U prvoj fazi podnosilac zahteva je dužan da uz Zahtev za odobrenje projekta dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju i završti je u roku koji mu je rešenjem o odobravanju projekata naložen.

Kada završi investiciju u predviđenom roku, korisnik podnosi zahtev za odobravanje plaćanja. U Rešenju o isplati IPARD podsticaja su navedena sva prava i obaveze koje korisnik mora da ispoštuje u narednih pet godina od momenta isplate.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na adresu: ipard.info@minpolj.gov.rs

ИПАРД програм

Dodato: novembar 21, 2017 Veličina Fajla: 3,42 MB

Formati: PDF

Секторски споразум

Dodato: novembar 21, 2017 Veličina Fajla: 1,72 MB

Formati: PDF DOC

Оквирни споразум

Dodato: novembar 21, 2017 Veličina Fajla: 1,62 MB

Formati: PDF DOC

План јавних позива за 2017. и 2018. годину

Dodato: decembar 25, 2017 Veličina Fajla: 131,96 kB

Formati: PDF DOC

До ИПАРД подстицаја у десет корака

Dodato: jun 1, 2018 Veličina Fajla: 394,23 kB

Formati: PDF

ИПАРД програм - мере подршке руралном развоју

Dodato: jun 1, 2018 Veličina Fajla: 361,83 kB

Formati: PDF