УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

ИПАРД II у Србији

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА II) представља помоћ државама потенцијалним кандидатима за чланство и државама у статусу кандидата да процес стабилизације и придруживања спроведу у складу са њиховим специфичностима. Приоритетна област пољопривреда и рурални развој, намењена је земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ (енг.Common Agricultural Policy).

ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, која ће помоћи постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификације руралне економије.

Кроз програм се може подржати и успостављање произвођачких група, рурална инфраструктура, обука, укључујући и саветодавне службе, агро-еколошке схеме, као и локалне иницијативе, а кроз овај програм се земље кандидати за чланство у ЕУ припремају за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (ЕАФРД).
ИПАРД II програм је одобрила ЕУ и усвојен је закључком Владе Републике Србије. Реализује се преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.
То је прва помоћ ове врсте која је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима – правним и физичким лицима, а обухваћени су следећи региони: Београдски регион, Војвођански регион, регион Шумадија и Западна Србија и регион Јужне и Источне Србије.

Први јавни позиви за оставривање подршке из ИПАРД фонда очекују се крајем године и то у оквиру следећих мера:

Мера 1 (М1) – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Мера 3 (М3) – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, која је намењена правним лицима

Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за аграрна плаћања умногоме је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из националног буџета, превасходно због броја теренских контрола које се обавезно спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања захтева за исплату.

У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и завршти је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен.

Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за одобравање плаћања. У Решењу о исплати ИПАРД подстицаја су наведена сва права и обавезе које корисник мора да испоштује у наредних пет година од момента исплате.

За све додатне информације можете нам се обратити на адресу: ipard.info@minpolj.gov.rs

ИПАРД програм

Додато: новембар 21, 2017 Величина Фајла: 3,42 MB

Формати: PDF

Секторски споразум

Додато: новембар 21, 2017 Величина Фајла: 1,72 MB

Формати: PDF DOC

Оквирни споразум

Додато: новембар 21, 2017 Величина Фајла: 1,62 MB

Формати: PDF DOC

План јавних позива за 2017. и 2018. годину

Додато: децембар 25, 2017 Величина Фајла: 131,96 kB

Формати: PDF DOC

До ИПАРД подстицаја у десет корака

Додато: јун 1, 2018 Величина Фајла: 394,23 kB

Формати: PDF

ИПАРД програм - мере подршке руралном развоју

Додато: јун 1, 2018 Величина Фајла: 361,83 kB

Формати: PDF