УАП
Управа за аграрна плаћања

Документи

Закони

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Dодато: 28. децембра 2018. Величина Фајла: 1,00 MB

Формати: PDF DOC

Правилник о упису у Регистар пољоприврeдних газдинстава и обнови регистрације

Dодато: 27. децембра 2018. Величина Фајла: 851,39 KB

Формати: PDF DOC

Закон о пољопривреди и руралном развоју

Dодато: 27. децембра 2016. Величина Фајла: 396,76 KB

Формати: PDF DOC

Зaкон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Dодато: 27. децембра 2016. Величина Фајла: 393,04 KB

Формати: PDF DOC

Закон о сточарству

Dодато: 25. фебруара 2016. Величина Фајла: 486,34 KB

Формати: PDF DOC

Шта је за мене?