УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Директна плаћања

Директна плаћања обухватају:

Премије су новчани износи који се исплаћују пољопривредним произвођачима за испоручене пољопривредне производе.

 1. подстицаји за биљну производњу, и то:
  1. основни подстицаји,
  2. производно везани подстицаји;
 2. подстицаји у сточарству, и то за:
  1. квалитетне приплодне млечене краве,
  2. краве дојиље,
  3. квалитетне приплодне овце и козе,
  4. квалитетне приплодне крмаче,
  5. тов јунади,
  6. тов јагњади,
  7. тов свиња,
  8. кошнице пчела,
  9. родитељске кокошке тешког типа,
  10. родитељске кокошке лаког типа,
  11. родитељске ћурке,
  12. квалитетне приплодне матице риба шарана,
  13. квалитетне приплодне матице риба пастрмке,
  14. производња конзумне рибе.

Подстицаји за производњу су новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте. Подстицаји за производњу могу бити:

Регреси су новчани износи који се у одређеном проценту исплаћују за купљену количину инпута за пољопривредну производњу (гориво, ђубриво, семе и други репродуктивни материјал), услуге осигурања и трошкове складиштења у јавним складиштима.

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију