УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Вести

Архива вести

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредним газдинствима

Објављено: 17. марта 2014.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије донело је Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредним газдинствима. Кредити, који се одобравају на рок од једне до три године са грејс периодом (периодом мировања) до годину дана који је

Детаљније

Пољопривредницима исплаћено близу 1,2 милијарди динара на име пренетих обавеза из 2013. године

Објављено: 3. марта 2014.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је од ступања на снагу Урeдбe o рaспoдeли пoдстицaja у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу зa 2014. гoдину (од 30.01.2014. године), исплатило укупно 1.199.574.412,53 динaрa пољопривредним произвођачима пo oснoву субвeнциja кoje сe oднoсe нa пренете обавезе

Детаљније

Представници УАП посетили платне агенције у пољопривреди Словеније и Хрватске

Објављено: 11. фебруара 2014.

Дана 10. и 11. фебруара 2014. године, Владислав Крсмановић, директор Управе за аграрна плаћања, Жарко Радат, помоћник директора Секторa  за одобравање плаћања и Мићо Богојевић, помоћник директора Секторa контроле на лицу места боравили су у радној посети платним агенцијама у пољопривреди Словеније и Хрватске.

Детаљније

Усвојена уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју

Објављено: 31. јануара 2014.

Министарство уважило захтеве пољопривредника Влада Републике Србије је на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде усвојила Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2014. годину у складу са Законом о подстицајима. Средства ће се распоређивати за директна плаћања у

Детаљније

Представљен нацрт стратегије пољопривреде и руралног развоја 2014-2024

Објављено: 31. јануара 2014.

Нoвa Стрaтeгиja пoљoприврeдe дeфинишe рaзвojнe циљeвe и приoритeтe уз пoтпунo увaжaвaњe кoнцeптa oдрживoг рaзвoja и jaчaњe нoвe улoгe пoљoприврeдe у eкoнoмиjи и друштву, oцeниo je дaнaс министaр пoљoприврeдe, шумарства и водопривреде проф. др Дрaгaн Глaмoчић. Он је нa прeзeнтaциjи овог

Детаљније

Шта је за мене?