УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Архива

Архива 2019

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу

Додато: 29 јула 2019 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње

Додато: 27 јуна 2019 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића

Додато: 23 маја 2019 Категорије: Мере руралног развоја

Правилника о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја

Додато: 6 фебруара 2019 Категорије: Мере руралног развоја

Шта је за мене?