УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Архива

Архива 2014

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Додато: 27 марта 2017 Категорије: Архива 2017

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

Додато: 20 марта 2017 Категорије: Сточарство

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Додато: 8 августа 2016 Категорије: Архива 2017

Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

Додато: 13 априла 2016 Категорије: Архива 2019

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије

Додато: 7 априла 2016 Категорије: Мере руралног развоја

Шта је за мене?