УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Архива

Архива 2014

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Додато: 27 јула 2017 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Додато: 28 јуна 2017 Категорије: Биљна

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

Додато: 22 маја 2017 Категорије: Кредити

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Додато: 9 маја 2017 Категорије: Архива 2017

Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

Додато: 8 маја 2017 Категорије: Архива 2019

Шта је за мене?