УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Архива

Архива 2014

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

Додато: 25 јуна 2018 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура

Додато: 25 јуна 2018 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Додато: 18 јуна 2018 Категорије: Мере руралног развоја

Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Додато: 28 маја 2018 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу

Додато: 7 маја 2018 Категорије: Органска

Шта је за мене?